Newsletter Bezpieczna Farmacja Sp. z o.o.

Podaj swój adres i zaznacz grupy do których chcesz się zapisać:

 

Przed zapisaniem zapoznaj się z regulaminem serwisu Administratorem danych osobowych jest BEZPIECZNA FARMACJA Sp. z o.o.ul.Nowa 6, 05-500 Lesznowola KRS 0000724983. Dane są przetwarzane w celu informowania o nowościach i zmianach w Resorcie FARMACJI. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawiania.

* E-mail
* ZaznaczNazwa i opis grupy
Newsletter
grupa podstawowa
Uczetnicy konferencji
Uczestnicy konferencji dla Farmaceutów
  
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) z późniejszymi zmianami w celu otrzymywania informacji na temat farmacji, wysyłanych przez FIRMĘ Bezpieczna Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowa 6, 05-500 Lesznowola, NIP: 1231393201.
Wyrażam zgodę na prowadzenie przez FIRMĘ Bezpieczna Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowa 6, 05-500 Lesznowola, NIP: 1231393201. marketingu bezpośredniego dotyczącego w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez FIRMĘ Bezpieczna Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowa 6, 05-500 Lesznowola, NIP: 1231393201.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą od firmy Bezpieczna Farmacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowa 6, 05-500 Lesznowola, NIP: 1231393201 informacji handlowych wysyłanych we własnym imieniu bądź imieniu podmiotów trzecich, z którymi zawarte zostały umowy współpracy na wskazany powyżej adres email.
*Akceptuję regulamin serwisu
Chcę dostawać informacje w przypadku odpowiedzi na reklamację lub zmian w ofercie, regulaminie itp. w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.
 

* należy uzupełnić pola oznaczone gwiazdką

 
 

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem


+48 533 070 807, +48 602 420 716
biuro@bezpiecznafarmacja.pl

E-mailingiem zarządza system AnoMail.pl bez abonamentu i opłat za wysyłkę